Touches of Little Bob Minor


200   - s - p p p s p p s s s p s s p p s s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 80 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p - p s - p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 80 CRUS
200   p s - p s - p - p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
200   p s s p p - p p s - s p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
200   - s p p s - p - p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p - p s - p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 80 CRUS
200   - s - p p p - s p p p p - p p - p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 80 CRUS
200   - p p p s p p s s p p s - p - s p p p p - p s p p KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 76 CRUS
200   - p p p - s p p p s - p p s p s - p - p - s p p s KINGS QUEENS TITUMS KEGMEG 76 CRUS
200   p s - p s s p s p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   p - p p s p s s p p s s p p s p p p - s p p p p s KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 76 CRUS
200   - p p p s p p s s p p s - p - s p p p p s p - p p KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 76 CRUS
200   p s p - p p p p s - p - s p p s s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - p - s - p - p p s - p - p - s p - p p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 76 CRUS
200   p s p - p p p p s s p s s p p s s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   p p p p s p p s - p s p p p - p p s s p p s p p - TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - p p p s p p s p p s p - p p p p s - p - s p p s KINGS QUEENS TITUMS KEGMEG 76 CRUS
200   p s s p p - p - s p s p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   - p - s - p - p p p - p - s - p p s p p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 76 CRUS
200   - s - p p p - s p s p p p p - p s - p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - p p - p p - p - s p p s s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   p - p p - p - s p p s s p p s p p p - s p p p p s KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 76 CRUS
200   - s p p s s p s p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   p s s p - s p s p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p s p - s p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p - p s s p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p - p s s p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p s p - s p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 76 CRUS
200   - s p - s p p - p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   - p - p p p s p p s - s p p p s - p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   - s p p s - p - s p p - p p p s - p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
200   - p p p - s p p p s - s p p s p p p - s p p p p s KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 76 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p s - p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - p - p - s p p s - p - s p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p s - p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - p - p - s p p s s p s s p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - p p p - s p p p s - p p s p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 88 CRUS
200   - s - p p p - s p s p p p s - p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 88 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p s p s - p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 88 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p s p s - p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 88 CRUS
200   - s - p p p - s p p p s - p p s p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 88 CRUS
200   - p - p - s p p - s p s p p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 88 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s p s s s p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p p p - s p p s s p s - s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - s - p - p - s - p p s - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p - p - s - p p s - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s s p s s p p s - p p s - p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p s - s p p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p s - p p - s p p s p p p p s - p - s p p p p s QUEENS KINGS TITUMS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p p - s - p - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p s s s p p - p p p p s - p s - s p p p - p - p QUEENS TITUMS KINGS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s - p - s p p s - p p s - p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p p s - p s - p - s p p s p p s - p - p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p - p - s - p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p - p - s - p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p p - p - s - p - p p p s - p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p - p p s p s s p p p - p p p s - p - s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p - p s s s p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s s p s s p p p s - s p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p - p - s - p - p p - p p p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - p - s - p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - s p p s p - s p s - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p - p p - p - s p p p - p p p s - p - s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   p p p p s p p s p p s p p p p s s p p p - s p p - TITUMS QUEENS KINGS 84 CRUS
200   p p - p - s p p p - p p p s - p - s p p p p s p - TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - s p p s - s p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s p p p p s - p - s p p s s p s s p p p p - p s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p p - p - p p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p - s p s p p p p s p s - p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s s p p p - s - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p p p s s p p - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p - p - s p p p - p p p s s p s s p p p p s p - TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p s - p - s - p p p s p s s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   p p s - p p - p p - p s - p - s p p s - p - p p - QUEENS KINGS TITUMS 84 CRUS
200   - p - s - p p - p - p p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p p s - s p p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p s - p - s - p p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - s p p p s s s p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p s - p - s - p p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p p s - p s s p s s p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p s - p - s p - s p p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s p - s - p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p - s p s - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p s - p p s - p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p p p s p p s s s p s s p p s - p - s p p p KEGMEG KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p - s p p - s - p - s p p s - p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s s p p p s s s p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p - s p p - s p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p p s - p s - p - s p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p s - p s s s p p p s p s s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   p s - p - s - p p p - p - s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - s p - s p s - p p s p p s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   p p - p - s p p s p p s p p - p s - p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s p p p - p s - p p - s p - s p s TITUMS QUEENS KINGS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s - p - s p p p s - s p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s s p p s p - s p s - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p s - p s s s p p p - p - s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p p - p s s s p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s s p s s p p s p - s p p - s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s s p s - s p p p s p - p p s p s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p p s - p s s p s s p p s p p s - p - p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p p - s - p s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - s p p p - s - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s p p p p s - p - s p p s - p - s p p p p - p s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p s - p - s p - s p p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p s p - s p p - s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s - p p p s - p - s p p s - p p s - p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s s p s s p p s p - s p p - p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - p - s p p s - p - s p p s p - s p p - p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - s p p p p s p p s p p s p p s p p - s p s - p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s - p - p s s s p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p - p - s p s - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p p p s p p s p p s p p - s p p - s p p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   p p - s - p p - p p p p s - p s - s p p p - p - p QUEENS TITUMS KINGS 84 CRUS
200   - s p - p p p p s - p - s p p s - p - s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 84 CRUS
200   - p - s - p - p p p s s p s s p p s - s p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p p p s p p - s p s p p p p - p p p s p p p p - TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   - p - s - p p p s s p p - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
200   p p s - p p - s p p p - p - s p p s p p p p s p s QUEENS KINGS TITUMS 84 CRUS
200   - s - p - p - s p p s - p - s p p s - p - s p p p KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - p p p s s p s s p p s - p - s p p s - p - p - s KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - s - p - p - s p p s s p s s p p s - p - s p p p KINGS QUEENS 92 CRUS
200   - p p p s - p - s p p s - p - s p p s - p - p - s KINGS QUEENS 92 CRUS
192   - s p p s - p - s p p s s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
192   - s - p p p s s p - p p p s - s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
192   - s - p p p s s p s - s p p p - p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
192   - s p p s s p s - p p s p p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
192   - s - p p p s s s p - p p p - p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
192   - s - p p p - s - p - p p p - p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
192   p s s p p - p p p p s - p s - p - s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
192   p p p p s p p p - p p p p s p p - s p p s p p - TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
192   - s - p p p - p - s p p s - s p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
192   - p p p s p p s p p s p s - p s s p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS KEGMEG 72 CRUS
192   - s - p p p s - p s p p p s - s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
192   - s - p p s - p s s p s p p s p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
192   p s s p p - p p p p s - p s s p s s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
192   - s p p s s p s s p p s s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
192   - s p - s p p - s p p s s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
192   - s - p p p s - s p - s p p - p p s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
192   - p - s - p - p p p s s p s - s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   - p - p - s p p s s p - p p p s p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   p p p p s p p s p p s p p s p p s p p p p s p - TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   p p s - s p - s p p p - p p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 84 CRUS
192   - s - p p p s - p s p p p s p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   - p p p - s p s s p p p p s p p s - p - s p p p KINGS TITUMS QUEENS 84 CRUS
192   - p - p - s p p s - p s p p p s p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   p s - p s - s p - s p p s p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 84 CRUS
192   - s - p p p s s p - p p p s p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 84 CRUS
192   p s - p - p - s p p s p p s - p s - s p p s - s QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p s - s p - s p p p - p p p s s p - p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - s p p p p s p p - s p p p s - p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
192   p s - p s - s p - s p p s p p p - p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p s - p p p s - p p s - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p p s - p - p p - p p s - p s - s p p p - p - p QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - s - p p - s p - p p s p p s p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - p p p - s p s s p p p p s p p p s p s - p p p KINGS TITUMS QUEENS 80 CRUS
192   - s p p p p s - p p s - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - p p p s p p s p - s p - p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
192   - s p p p p s - p p s - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s - p p p s - p s - s p s s p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p p - s - p - p p p p - p p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - s - p p p s s p - p p s s p s - s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p s - p - p - s p p s p p s s p s - s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p s - p p p s - p p s - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s - p p p s - p s p p s s p s - s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s - p p p s p p s p - s p - p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - p - s - p - p p p s p p p - s p p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p p p p s p p - s p p p - p s p p p - s - p p - TITUMS QUEENS KINGS 80 CRUS
192   - p p p s p p s p p s p p s p p - p s - p p - s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
192   - s - p p p s s p s - s p p s s p - p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s p p s - s p - s p p s p p s s p - p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p p p s p p - s p p p s p - p p p - s - p p - TITUMS QUEENS KINGS 80 CRUS
192   - s p p s - s p - s p p s p p s - p s p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p s - s p - s p p p - p p p p - p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p s - p - p - s p p s p p - s p s p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p s s p s p - s p p s p p s s p s - s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - s - p p p s p p s p p - p s - p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p s - p s - s p - s p p s p p s - p s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - p - s - p - p p p s p p p p s - p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s p p - p - s p p s p p s - p s - s p - s p s QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p s - p s - s p - s p p s p p s s p - p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p s - s p - s p p p - p p p s - p s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p p p s p p s s p s - s p p p s p - p p - p - TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s p p - p - s p p s p p s s p s - s p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - s - p p p s s p s - s p p p s p - p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s - p p p s p p - p s - p s p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p s s p s p - s p p s p p - s p s p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   - p p p s p p - p s - p s p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
192   p - s p p p p s s p p p p s p p s p p s - p - p QUEENS KINGS TITUMS 80 CRUS
192   - p p - s p - p p s p p s p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
192   - s - p p p s s p s - s p - s p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   - s - p p p s s p s - s p p s - p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
192   p p s s s p - p p p p - p p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 80 CRUS
192   p p s - s p - s p p s - p - s p p s s p s p p - QUEENS TITUMS 88 CRUS
192   p p - p - s p p s - p - s p p s - p s - s p p - TITUMS KINGS 88 CRUS
192   p p s - s p - s p p s - p - s p p s - p - p p - QUEENS TITUMS 88 CRUS
184   p s s p p - p p - p p s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
184   - s - p p p s - p - s p p s s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
184   - s - p p p s - p - s p p p s p p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
184   - s - p p p s s p s s p p p s p p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
184   - s - p p p s s p s s p p s s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 72 CRUS
184   - p - p p p - s - p - p s s p s s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - p - p p p - s - p - p s - p - s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - s - p p p p - p p p p - p s - p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 68 CRUS
184   - p - s - p - p p s - p - p p s p p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - s - p p p - s p s p p p s s p p s p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 68 CRUS
184   - p - s - p - p p s - p s p p s s p p s p p p TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - p - p p p s s s p - p s s p s s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - p - p p p s s s p - p s - p - s p p s p p p KEGMEG TITUMS KINGS QUEENS 68 CRUS
184   - s - p p p - s p s p p p p s p p - p p p - p TITUMS KINGS QUEENS KEGMEG 68 CRUS
184   - p - p - s p p s - p - s p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - p - p - s p p p - p p p s - p - s p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - p - p - s p p s s p s s p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - s - p p p s - p - s p p p - p p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - s - p p p p - p p p s - p - s p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - p p p s s p - p p p s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
184   - p p p s - p s p p p s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
184   p s s p s - p p s p p s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
184   - s - p p p s s p s s p p p - p p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
184   - p p p s s p p - s - p s p p s - p - s p p p KINGS TITUMS QUEENS 76 CRUS
184   - p - p - s p p s p p p s p p p - s p - s p s TITUMS QUEENS KINGS 76 CRUS
184   - s - p p p s s p p p - p s p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   p s - p p p s p p s p p s p p s p p p - s p - KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p - s - p - p p p s s p s s p p - p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s p p p p - p p p p s p p p - p p p p KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p - s - p - p p - s p - s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p - p - s p p s s p - p p p s p - p p s p s TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   p p s - s p - p p s p p p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 76 CRUS
184   - p p p p - s p p p p s - p s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p - s - p p p s - p - s p p s s p p s p p p KEGMEG KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - s - p p p p - p p p p s p s - p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s p p s - p - s p p p - p p - p s p p KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p p s - p p - p - p s p p s - p - s p p p KINGS TITUMS QUEENS 76 CRUS
184   - p - p - s p p s - p s p p p s p - p p s p s TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   p - p p p p s p p p - p p p p - p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   p - p s - p p p s p p s p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - s - p p p s p p s s p p p - p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s p p s - p - s p p p - p p s p - p p KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p p s p p s s p p p - p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p p - s p p s - p s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p s p - p p - p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s p p s p p s p p s p p p - s p - p s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p - p s p p - p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s p p s p p s p p s s p p p - p p - s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p s p - p p - p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - s - p p p - s p s p p p p - p p p s - p - p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p p - s p p p p s s p - p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p - p - s p p - s p s p p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - s - p p p s p p s p - p p p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p s - p s - s p p p p - p p - s - p p p KINGS TITUMS QUEENS 76 CRUS
184   - p - s - p - p p p s - p - s p p - p s - p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   p p p p s p p p - p p p p - p p p s p p p p - TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
184   - p p p - s p p p s p - p - p p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 76 CRUS
184   - p p - p s p p - p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p s s p p - s p p s s p p s p p s p p p p s KEGMEG KINGS QUEENS TITUMS 68 CRUS
176   - p p p s p p p s p p - p p p - s p p p p s KINGS QUEENS KEGMEG TITUMS 68 CRUS
176   - s - p p p s p p s p p s p p s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 80 CRUS
176   - p p p s p p s p p s p p s p p s p p p - s KINGS QUEENS TITUMS 80 CRUS
176   - p - s - p - p p p s s p - p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p s - p p p p - p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p p p p s p p s s p s s p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p s - p - p - s p p s p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 76 CRUS
176   p p p p s p p s - p - s p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p s s p s p - s p p s p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 76 CRUS
176   - p - s - p - p p p s - p s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p s - p p p p - p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
176   p p p p s p p s p p p s p p p - s p - s p s TITUMS QUEENS KINGS 72 CRUS
176   p p p p s p p s - p s p p p s p - p p - p - TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s - p p p s - p s p p p s p - p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s - p p p s s p - p p p s p - p - p p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p s - p - p - s p p s p p p - p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - s - p p p p - p s p - p p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s - p p p s - p s - s p s - p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s p p - p - s p p s p p s - p s p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p p s - p - p p s - s p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p - s p s - p p s p p s s p s - s p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p - s p s - p p s p p - s p s p - s - p p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p s - p s - p - p p s - s p p s p p s p p p KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p - s p s - p p s p p s - p s - s p - s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p s p p s p - p p p s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
176   - s - p p p s - p s p p s - p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p p p p s p p s s p - p p p s p - p p - p - TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s - p p p s - p s p p s s p - p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p - p p s p s - s p p p s - p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
176   - s - p p p s s p - p - s p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p s - p - p - s p p s p p s s p - p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - s - p p p s s p - p p s - p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p - s p s - p p s p p s s p s - s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - s - p p p p - p - p s p p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p s s p s p - s p p s p p s s p - p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - s - p p p s - p s p - s p p s p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p s p p - p s p p p s p - s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
176   p s - p - p - s p p s p p s - p s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p s s p s p - s p p s p p s - p s p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - s p p s - p p p s p p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
176   - s p p s - p - p p s - s p p s p p s p p p KEGMEG KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p s s p s p - s p p s p p s s p - p s - p - QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   p s s p s p - s p p s p p s - p s p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - p - s p p p p - p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s - p p p s s p - p p s s p - p - s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p p p p s p p - s p s p p p p - p p p p - s TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - p - p p s - p s s p s - s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   - s p p - p - s p p s p p s s p - p s s p s QUEENS TITUMS KINGS 72 CRUS
176   - p - s p p p p - p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
176   p - p p s p s s p p s - p - s p p s - p - p KINGS QUEENS 80 CRUS
176   p - p p - p - s p p s - p - s p p s - p - p KINGS QUEENS 80 CRUS
168   - p - s - p - p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
168   - p - s - p - p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 76 CRUS
168   - p - s - p - p p p - s p s p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 72 CRUS
168   - s p p p p s p p s p p s p p s p p p p s KINGS QUEENS TITUMS 72 CRUS
168   p p s - p p - s p - p p p s p p s - p - p QUEENS KINGS 76 CRUS
168   - p - s - p - p p p s p p s - p - s p p p TITUMS QUEENS 76 CRUS
160   p - s p s - p p s p p s - p s - s p p - QUEENS TITUMS KINGS 68 CRUS
160   - s - p p p s s p s - s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 68 CRUS
160   p p p p s p p s p p p s p p p - s p p - TITUMS QUEENS KINGS 68 CRUS
160   - p p p s s p s - s p p p s p - s p p p KINGS QUEENS 72 CRUS
152   - p - s - p - p p p p - p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   p p p p s p p s - p - s p p p p s p - TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   p p p p s p p s s p s s p p p p s p - TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   p s p - p p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   p s p - p p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   p s p p p p s p p s p p s s p s p p - KINGS QUEENS TITUMS 64 CRUS
152   p s p p p p s p p s p p s - p - p p - KINGS QUEENS TITUMS 64 CRUS
152   - p - p p s - p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   - p - p p s - p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 64 CRUS
152   - p p p s s p s s p p s - p - s p p p KINGS QUEENS 72 CRUS
152   - p p p s - p - s p p s - p - s p p p KINGS QUEENS 72 CRUS
152   - p p p - s p s p p p s - p - s p p p KINGS QUEENS 68 CRUS
152   - p p p s - p - s p p p s p s - p p p KINGS QUEENS 68 CRUS
152   - p p p s s p s s p p p s p s - p p p KINGS QUEENS 68 CRUS
152   p - p p p p s p p s p p s p p s p p p KINGS QUEENS 68 CRUS
144   - s - p p p s - p s p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 60 CRUS
144   - s - p p p s s p - p p p s - p p p TITUMS KINGS QUEENS 60 CRUS
136   - s - p p p s - p - s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 60 CRUS
136   - s - p p p s s p s s p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 60 CRUS
136   - s - p p p - s p s p p p s p p p TITUMS KINGS QUEENS 56 CRUS
96   p - p s - p p p s p p p KINGS QUEENS 36 CRUS
96   - s p - p p p p s p p p KINGS QUEENS 36 CRUS
96   p s p p p p - p s - p p KINGS QUEENS 32 CRUS
96   p p p p s p p p - s p - TITUMS 36 CRUS
96   - p p p s s p p p - p p KINGS 36 CRUS
96   p - p p - p s - s p p - KINGS 36 CRUS
96   p p s - s p - p p - p - QUEENS 36 CRUS
96   p p - s - p p s p s - s QUEENS 32 CRUS
96   p p - s - p - s p - p - QUEENS 32 CRUS
96   - s p - p p - p - p p s KINGS 32 CRUS
96   p - p s - p - s - p p - KINGS 32 CRUS
96   p s p p - s - p p s - s KINGS 32 CRUS
96   p p s s s p p s p s - s QUEENS 32 CRUS
96   p p s s s p - s p - p - QUEENS 32 CRUS
96   - s p - p p s p s p p s KINGS 32 CRUS
96   - s p p - p - p p - p s QUEENS 32 CRUS
96   p s p p - s p p s s p p KINGS 28 CRUS
96   p s p - p p p - p s p p TITUMS 28 CRUS
96   p s p - p p p s p - p p TITUMS 28 CRUS
96   - p - p p s - s p - p p TITUMS 28 CRUS
96   p p s p p p - s p - p p TITUMS 28 CRUS
96   - s - p p s p s p s - p TITUMS 28 CRUS
96   p - p s p p p s p - p p TITUMS 28 CRUS
96   p - s p - p p p p s p p QUEENS 28 CRUS
96   p p p - p s p p p s p - QUEENS 28 CRUS
96   p - p s p p p - p s p p TITUMS 28 CRUS
96   - s - p p s - s p s p p TITUMS 24 CRUS
96   - s - p p s p s - s p p TITUMS 24 CRUS
88   - p p p s p p s p p p KINGS QUEENS 40 CRUS
88   p p s - p p - s p p - QUEENS KINGS 36 CRUS
88   p - s p p p - s p p - QUEENS KINGS 32 CRUS
88   p - s p p p p s - p - QUEENS KINGS 28 CRUS
88   p - s p p p p s s p s QUEENS KINGS 28 CRUS
88   p s - p - p - s p p p QUEENS 36 CRUS
88   p s s p s p - s p p p QUEENS 36 CRUS
88   - s p p - p - s p p p QUEENS 36 CRUS
88   p p s - p - p p s - p QUEENS 32 CRUS
88   - s p s s p s - p p p QUEENS 32 CRUS
88   p s p p s p p p - p p KINGS 28 CRUS
88   p p s - p s p s s p p QUEENS 28 CRUS
88   p p s - p - p - s p p QUEENS 28 CRUS
88   p s s p p - p p p - p KEGMEG 28 CRUS
88   p - s p s s p s - p p QUEENS 28 CRUS
88   p - s p p - p p s - p QUEENS 28 CRUS
88   p p s p p s p p p - p KEGMEG 28 CRUS
88   p - s p p - p - s p p QUEENS 24 CRUS
88   p - s p p s p s s p p QUEENS 24 CRUS
80   p s p p p p s p p p KINGS QUEENS 32 CRUS
80   p p - s - p p s p - QUEENS 28 CRUS
80   p p s s s p p s p - QUEENS 28 CRUS
80   p s p p - s - p p - KINGS 28 CRUS
80   - s - p p s p - p p TITUMS 24 CRUS
80   - s - p p - p s p p TITUMS 24 CRUS
72   p - s p s - p p p QUEENS 28 CRUS

Back to Main Page