Touches of Plain Bob Minor


180   - s p - s - p - - p s p p s - BACKROUNDS TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - s p s - - p - - p s p p s - BACKROUNDS TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - s p - - s p - - p s p p s - BACKROUNDS TITUMS KEGMEG KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p s - p p p - p p p s - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 52 CRUS
180   - p s - p p p - p s p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 50 CRUS
180   s p p p p s p p p s p p p p s BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 48 CRUS
180   - - s - - p p - p s - p p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   p - - p s s p s p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - - p s s p - - s p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - p p - p s p - p s p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   p - p p - s p - p p - - s - - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - - p - - p - - s p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - - p s s p s - - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p p - p - p - - p s p p - s BACKROUNDS KEGMEG KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p - p p - s p - p p p s - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p p - p - s - - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - s p p - p p p p - s p - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p p s - p - p p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p s - p p p - p s - p p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   s - p - - p p - - p s p p - - BACKROUNDS TITUMS QUEENS KINGS 46 CRUS
180   - - p s p p - p - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p p - p - - s - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - p p - s p - p p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - p s s p - s - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   s - p p - p - s - - p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - p - - p p - - p s p p - s BACKROUNDS KEGMEG KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - p - - p - s - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - s - - p p - p - s p p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p - p p s - p - p p - - s - - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - s p p - p - s - - p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - p - - p s - - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - - p s s p p - - p s p p - s BACKROUNDS KEGMEG KINGS QUEENS 46 CRUS
180   - s p p - p p p p s - p - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p - s p p s - p s s s p s - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p s s s p - s p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 54 CRUS
180   - - s p - - p s s p - p s - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 50 CRUS
180   - - s p - - p s s p - p - s p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 50 CRUS
180   s p p s p p p p s p s p p p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - - p s - p - - p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 48 CRUS
180   p - p - s p p p s - p s s s s BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   p - p s - p p - - p - s p - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   p - s p - - p - p - s p p - - BACKROUNDS QUEENS KINGS 48 CRUS
180   s p s - p s s s p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 48 CRUS
180   p - p - s p p - - p - s p - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   - - p - s p - - p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 48 CRUS
180   p - p s - p p p s - p s s s s BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
180   s p p - p - p - - p s p p - - BACKROUNDS QUEENS KINGS 46 CRUS
180   s p p - p - p - - p s p p s s BACKROUNDS QUEENS KINGS 46 CRUS
180   p - p - s p p p p - p p s - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p - s p - p - p p - s p - p p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 46 CRUS
180   - - s p p - p p p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 46 CRUS
180   p - p s - p p p p - p p s - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p - p s - p p - - s p p - p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   p p - p p s s s p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 46 CRUS
180   p - p - s p p - - s p p - p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 46 CRUS
180   s p s - p p - s p s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p p s - p s s s BACKROUNDS QUEENS 54 CRUS
180   s p s - p s s p s - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p p - s p s s s BACKROUNDS QUEENS 54 CRUS
180   s p s - p p s - p s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   s p s - p p s - p s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   s p s - p s s p s - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p s s p s - p s BACKROUNDS QUEENS 54 CRUS
180   s p s - p s p - s p s p s - p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p s p - s p s s BACKROUNDS QUEENS 54 CRUS
180   s p s - p s p - s p s p - s p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   s p s - p p - s p s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 54 CRUS
180   p - s p p s - p p p - p p s s BACKROUNDS QUEENS 52 CRUS
180   p - s p p p - p p p - s p - - BACKROUNDS QUEENS 52 CRUS
180   p p - p p p s - p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p - s p p s - p s p p - p p s BACKROUNDS QUEENS 52 CRUS
180   - - p s - p p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p s s p s - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p s - p s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   - - p s - p p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p - s p p s - p s s p p - p p BACKROUNDS QUEENS 52 CRUS
180   s p s - p s p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p - s p s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p - s p - - p - s p p p - p p BACKROUNDS QUEENS 52 CRUS
180   p p - p p p - s p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p - s p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p - s p s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p s - p s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   - - p - s p p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p p s - p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   s p s - p s p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   p p - p p s s p s - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   - - p - s p p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 52 CRUS
180   - s p - - p - - p - p s - p - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - - p s s s s s p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   s p p - p p p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - s p p p - p s p - p p s s BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   p - s p p p - p p p p - p p s BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   - - p s - p - - p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   s - p - - p s s p p - s p - - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - - p s s s s s p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - s p - - s - p - - p - - p BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   p p - p s p - p p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p p - p p s p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - s p - - p p - p s p - p p BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   p - - p s s p - s - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - - p s s p - s - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - - p - - s - - p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - p s - p p - - p - - p - s - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - s p - - p s s p - p s - p - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   s p p - p p p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - s p p p - p s p - p p - - BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   p - s p p p - p p s p p - p p BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   - s - p - - p s s p p s - p - BACKROUNDS QUEENS 50 CRUS
180   - p s - p p - - p s s p - s - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p p - p s p - p p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   s - p - - p - - p p - s p - - BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   s p s - p s s s p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p p - p p s p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   - - p - - s - - p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 50 CRUS
180   p - s p p p - s p - p s s s s BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   - - s p p - p p p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - s p s p p - p - s - p - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - p p - p s - - p - - p - - s BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - - p - p s - p p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - - p s - p - - p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   p p - p p s - - p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p - - p - - p s p p - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - p p - p s - p p - p - - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - s p s - - s - p - - p - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - - s - p s p p - p - - s p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p - - p s s p s p p - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - - s p s p - s p p - - p - BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   s p p s - p - p s s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   p - s p p p s - p - p s s s s BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   - s - - s p s p p - p - - s p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   p p - p p s s s p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - s - p - - p s s s p - p p - BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   s - p s - - s - p - - p s - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s p s - p s p - p - s p p s s BACKROUNDS KINGS 48 CRUS
180   - s p s p p - p - - s p - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   p - s p p s - p p - - p - - p BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   - s p - s - - s p - - p - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - - s - - p - p p - s p - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s p p - s p - p s s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p - s - - s p - - p s - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s p p - s p - p s s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s p s - p s s s p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - - p - p s - p p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   p - s - p s p p s p - s - p - BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   s - p - - p - - s p - p p - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   - - p - s p - - p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p s p p - p - - s p s - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p - - p s s s p - p p - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - p s p p - p - s - p s - - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
180   s - - p - - p s s s p - p p - BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   p - s p - - p - p s - p p - - BACKROUNDS QUEENS 48 CRUS
180   p p - p p s s s p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - s p s p s - p p - - p - s - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - s - - p s p - - p - - p p - BACKROUNDS KEGMEG 46 CRUS
180   p p - p p s - - p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p p - - p - - p s p - - s - - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   - - s - - p - p p s - p - p p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p s p p - p - s - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - - s p p - p p p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - - s p p s - - s p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s - p - - p p - s p s p s - - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p p - p p p - p - s p p - - BACKROUNDS KINGS 46 CRUS
180   s - p s p p - p - p - p p - - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - s p s p p - p s - - p - s - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p s p - - p - - p p s s s s BACKROUNDS KEGMEG 46 CRUS
180   - - s p p s - - s p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p s p p - p - s - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - s p - - p p - s p s p - s - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p - s - p s p p s p s - - p - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   - - s - - p - - p - s p - - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p s p - - p s s p p s s s s BACKROUNDS KEGMEG 46 CRUS
180   p - - p s s s p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p p s - - s p p s - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s - p s p s - p p - - p s - - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s p s - p p s p p - p - - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s - - p - p - s p p p p - p p BACKROUNDS KINGS 46 CRUS
180   s p s p - s p p - - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - - s - - p - - p s - p - - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   s - p s p p - p s - - p s - - BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - p s p - - p s s p p - - s - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   p p s - - s p p s s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p - s p p s p - s p p - - p s BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   - - s - - p s p s - p s s s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   - p s p - - p - - p p - - s - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   p - - p p s - p s p s p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p p s - - s p p s - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p - - p s s s p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p - s p p p - p s - - p - - p BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
180   p p s - - s p p s s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
180   p - s p p p - p s - p p - p - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
168   p p p p s p - p p - - s - - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
168   - - s - - p p - p s p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 48 CRUS
168   - p s - p p p - p s p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
168   p p - p s p p p p - p s - p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   p p p p s p - p p p s - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 46 CRUS
168   p p - p s p p p p - p - s p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   - - p - p s p p p - p - s p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 44 CRUS
168   - - p - p s p p p - p s - p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 44 CRUS
168   - s p p - p p p s p s p s p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 44 CRUS
168   - p s p p p - - p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   p p p p - s - - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   p p p p - - s - p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   s - p p - p - s - - p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   p p p s p - p p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - s p p - p - s - - p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   p p p p - p - - p s p p - s BACKROUNDS KEGMEG KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - p s p p s - - p s p p s - BACKROUNDS KEGMEG KINGS QUEENS 42 CRUS
168   s p p p p s p - p p s s s s BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
168   - s - - p p p p s p - p p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
168   p p - p s p p p p - - s - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 48 CRUS
168   - p s - p p s p p p s p s - BACKROUNDS TITUMS QUEENS 46 CRUS
168   - s p s p p p s p p s - p - BACKROUNDS TITUMS QUEENS 46 CRUS
168   - - p s p s p s p - p s - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   p - s p - p s p s p s p - - BACKROUNDS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   p - s p - p p p p s p - p p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   - - p s p s p s p - p - s p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 46 CRUS
168   p - - s p s p p p s p p s - BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
168   s p s p - p s p s p - p p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
168   p - - p p s p p p s p p - - BACKROUNDS QUEENS KINGS 44 CRUS
168   - s - - p p p p s - p p - p BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
168   - s p - s - - p p p s p s - BACKROUNDS TITUMS QUEENS 44 CRUS
168   p - s p - p - p s p p p - - BACKROUNDS QUEENS TITUMS 44 CRUS
168   - - s - p p p p s - p p - p BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
168   p - s - p s p p - - s p s p BACKROUNDS QUEENS KEGMEG 42 CRUS
168   s p p p p - p - p p s p - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - p s p p - s - p s p p s - BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   s p s p p s - - p s p p - - BACKROUNDS QUEENS KINGS 42 CRUS
168   p p - - p - p p p s p p s - BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - - s - p p p p - s p p - p BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   s p s p p - s - p s p p - - BACKROUNDS QUEENS KINGS 42 CRUS
168   p - s p p s p s p - - s - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 42 CRUS
168   p p - p - - p - p s p p - s BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - s - - p p p p - s p p - p BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - p s p p - p - p p p p s - BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - s p - - s - p p p s p s - BACKROUNDS TITUMS QUEENS 42 CRUS
168   - - s - p p p s p s - - s p BACKROUNDS KINGS TITUMS 42 CRUS
168   p p - p - - s - p p p p - s BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   p p - p p p - p s p p p - s BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - s - - p p p s p s - - s p BACKROUNDS KINGS TITUMS 42 CRUS
168   s p p p p - s - - p - p p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 42 CRUS
168   - - s - - p p p p s p - p p BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
168   - p p - p s p p p p - - s - BACKROUNDS TITUMS 48 CRUS
168   p - s p - - s p s p p p s p BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
168   - p s p s p s p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
168   - p s p s p s p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
168   p - s p p s p p p s p s - - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
168   p - s p p p - p s p p p p - BACKROUNDS QUEENS 46 CRUS
168   - p p p p s p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 46 CRUS
168   p p p p s - p p - p - s - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   - p p p s p - p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p - s p - - p - p s p p p - BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   - - p - s p - p p p s p - p BACKROUNDS KINGS 44 CRUS
168   p - p p - s p p p p - - s - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p p - p s p s p - p s p - s BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   - s - - p s p s p - - s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   - p p s p p p s p p - - p - BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   p - s p - - p p p s p - p - BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   s - p - s - - p s p s p - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p p p p s - p p - p - - s - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   - - s - p s p s p - - s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p p - p p p s p s p s p - s BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   - - s p - - p s s s p p p p BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   s - - p - - p s s s p p p p BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   - - p s - p - p p p s p - p BACKROUNDS KINGS 44 CRUS
168   s - p - - p - - s p p p p - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p - p p - s p p p p - s - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   - s - p - - p s s s p p p p BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
168   s - - s p s p p p - - s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   - p s - p - - p p p s p - p BACKROUNDS KINGS 44 CRUS
168   s - p s p s p s p p p - p p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   s - p - - p s s s p p p p - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   s - p - p p - s p p p p - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
168   p - p p s - p p p p - s - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   s - p s - - s p s p p p - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - p p - p - - p p p s p s - BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
168   s - p s p p p - - p - p p - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   p - p p s - p p p p - - s - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   p p p p - p - p p s p - - s BACKROUNDS KEGMEG 42 CRUS
168   - p s p - - p - p p p - - s BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
168   s - p s p p - s p p s p - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   s - p s p p - p - p p p p - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - - s - p s p - - p - p p p BACKROUNDS KEGMEG 42 CRUS
168   s - p - - s - p s p s p - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - s - - p s p - - p - p p p BACKROUNDS KEGMEG 42 CRUS
168   - s p - p p p s p s p - s - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   p p p p - p - p p s p s - - BACKROUNDS KEGMEG 42 CRUS
168   s - p p p - p - - p s p - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   s - p - p p s - p p p p - - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - s p p p p - - s - p - p p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - s p s p p p - - p - p p - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   s p p s p p p - p - - p p - BACKROUNDS KEGMEG 42 CRUS
168   - p p p p - p - p p s p s - BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
168   - - s p - p p p s p s p - s BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
168   s - p p p p - - s - p - p p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
168   - s p s p p - p - p p p p - BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
156   - s - - p p p p s p p p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
156   - - s - p p p p s p p p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 44 CRUS
156   s p s p - p s p s p p p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 40 CRUS
156   - s - p p p - - p p p s - BACKROUNDS KINGS QUEENS 40 CRUS
156   - - s p p p - - p p p - s BACKROUNDS KINGS QUEENS 40 CRUS
156   s - p p p p s p p p p - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
156   p p p p s p p p p - - s - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
156   p p p p s p p p p - s - - BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
156   s - p p p - - p p p s - - BACKROUNDS TITUMS 40 CRUS
156   - s p p p - - p p p - s - BACKROUNDS TITUMS 40 CRUS
156   - - s - p p p - - p p p s BACKROUNDS KINGS 40 CRUS
156   s p p p - - p p p - s - - BACKROUNDS KINGS 40 CRUS
144   - s p p - p p p s - p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
144   - p s - p p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 42 CRUS
144   - p p - p s p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 40 CRUS
144   - s p p - p s p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 40 CRUS
144   s - p p - p s p - p p - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 40 CRUS
144   p - p s - p p - p - s p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 36 CRUS
144   p - s p - p p - s p - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS KINGS 36 CRUS
144   p - p - s p p - p - s p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 36 CRUS
144   p - p - s p p - p s - p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 36 CRUS
144   p - p s - p p - p s - p BACKROUNDS KINGS QUEENS TITUMS 36 CRUS
144   s - p p - p s - p p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
144   p - p p - s p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
144   - s p p - p s - p p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
144   p - p s - p p - - s - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 38 CRUS
144   - - s - - p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 38 CRUS
144   p - p - s p p - - s - - BACKROUNDS KINGS QUEENS 38 CRUS
144   p - s p - p - - s - - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 38 CRUS
144   p - p - s p p p s - p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 36 CRUS
144   p - p s - p p p s - p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 36 CRUS
144   p - s p - p - p s - p p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 36 CRUS
144   - p s - p p p - s p - p BACKROUNDS TITUMS KINGS 36 CRUS
144   - - p - s p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   s p s - p s s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   - - p s - p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   - - p s - p - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   p - s p - - p - s p - - BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
144   s p s - p s s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   - - p - s p - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 44 CRUS
144   p - s p p s - p s s s s BACKROUNDS QUEENS 44 CRUS
144   p p - p p s - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   p - s p - - s p p - p p BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
144   p p - p p s s s p s - p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   - - s p p - p p p - s p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   p - s p p p - p p s - - BACKROUNDS QUEENS 42 CRUS
144   - - s p p - p p p s - p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   p p - p p s s s p - s p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   p p - p p s - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 42 CRUS
144   - s - p - - p s s p s - BACKROUNDS QUEENS 40 CRUS
144   - - s - - p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 40 CRUS
144   - - s p - - p s s p - s BACKROUNDS QUEENS 40 CRUS
144   s - p - - p s s p s - - BACKROUNDS TITUMS 40 CRUS
144   - s p - - p s s p - s - BACKROUNDS TITUMS 40 CRUS
144   p - - p s s p s p s - p BACKROUNDS TITUMS 38 CRUS
144   s - - p - p - s p p - - BACKROUNDS KINGS 38 CRUS
144   p - - p s s p s p - s p BACKROUNDS TITUMS 38 CRUS
144   - - s - - p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 38 CRUS
144   - p s - p p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 38 CRUS
144   - p s p - s p p - - p - BACKROUNDS QUEENS 36 CRUS
144   - p p - s p - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   s - p - p p - s p - p p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   p - s p p p s - p - p - BACKROUNDS QUEENS 36 CRUS
144   - - p - - p - s - - s p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - p s - p p - p s - p p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - - p - - p s - - s - p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   p - s p p p - s p - p - BACKROUNDS QUEENS 36 CRUS
144   - - p s s p - s - - s p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - p p s - p - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - - p s s p s - - s - p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - s p - p p - s p - p p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - p p - s p - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - - p s p p - p - s - p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - p p s - p - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
144   - - p s p p - p - - s p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
132   s - p p - p s p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
132   - s p p - p s p p p p BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
132   p p p p s p - p p - s BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 36 CRUS
132   p p - p s p p p p - s BACKROUNDS KINGS QUEENS 36 CRUS
132   s p p p p s p - p p - BACKROUNDS KINGS QUEENS 36 CRUS
132   - s p s p p p s p s - BACKROUNDS TITUMS QUEENS 36 CRUS
132   s - p s p s p s p - - BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
132   s - p p p p s p - p p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
132   - s p p p p s p - p p BACKROUNDS TITUMS 36 CRUS
132   p - s p p s p s p s p BACKROUNDS QUEENS 34 CRUS
132   - s - - p p p s p - p BACKROUNDS KINGS 34 CRUS
132   - - s - p p p s p - p BACKROUNDS KINGS 34 CRUS
132   s - p - p s p p p - - BACKROUNDS TITUMS 34 CRUS
132   - s - - p s p s p s p BACKROUNDS 36 CRUS
132   s p s p p p s p s - - BACKROUNDS 36 CRUS
132   - - s - p s p s p s p BACKROUNDS 36 CRUS
132   s - - s p s p p p s p BACKROUNDS 36 CRUS
132   - p s p s p s p - - s BACKROUNDS 36 CRUS
132   s p p - p s p p p p - BACKROUNDS 36 CRUS
132   - s - p - p s p p p - BACKROUNDS 34 CRUS
132   p p p s p - p - - s - BACKROUNDS 34 CRUS
132   s - - p p p s p - p - BACKROUNDS 34 CRUS
132   p - p s p p p - - s - BACKROUNDS 34 CRUS
132   s - - p - p s p p p - BACKROUNDS 34 CRUS
132   - p p p s p - p - - s BACKROUNDS 34 CRUS
132   p p p s p - p - s - - BACKROUNDS 34 CRUS
132   - s - p p p s p - p - BACKROUNDS 34 CRUS
132   p - p s p p p - s - - BACKROUNDS 34 CRUS
120   s p p p p s p p p p BACKROUNDS KINGS QUEENS 32 CRUS
120   p p p p s p p p p s BACKROUNDS TITUMS 32 CRUS
108   - s p p - p p s - BACKROUNDS TITUMS KINGS QUEENS 32 CRUS
108   p - s p - p s - p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 32 CRUS
108   p - s p - p - s p BACKROUNDS QUEENS TITUMS 32 CRUS
108   p - s p - - s - - BACKROUNDS QUEENS 34 CRUS
108   - - s - - p - s p BACKROUNDS TITUMS 34 CRUS
108   - - s - - p s - p BACKROUNDS TITUMS 34 CRUS
108   - p s - p p - s p BACKROUNDS TITUMS 32 CRUS
108   - p s - p p s - p BACKROUNDS TITUMS 32 CRUS
108   p - s p p s - p - BACKROUNDS QUEENS 32 CRUS
108   s - p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 28 CRUS
108   - s p - - s - - p BACKROUNDS TITUMS 28 CRUS
108   - s - - p s - p - BACKROUNDS 34 CRUS
108   - - p - s p - - s BACKROUNDS 34 CRUS
108   - - p s - p - - s BACKROUNDS 34 CRUS
108   - p s - p - - s - BACKROUNDS 34 CRUS
108   s p s - p s s s s BACKROUNDS 34 CRUS
108   s - - p - s p - - BACKROUNDS 34 CRUS
108   - - s p p - p p s BACKROUNDS 32 CRUS
108   p p - p p s - - s BACKROUNDS 32 CRUS
108   s - - s p p - p p BACKROUNDS 32 CRUS
108   p p - p p s s s s BACKROUNDS 32 CRUS
108   s p p - p p s - - BACKROUNDS 32 CRUS
108   - - p - - p - - p BACKROUNDS 28 CRUS
108   - - p s s p - - p BACKROUNDS 28 CRUS
108   p - - p s s p - - BACKROUNDS 28 CRUS
96   s p s p s p s p BACKROUNDS 24 CRUS
96   - p s p p p s p BACKROUNDS 24 CRUS
72   s - p s - p BACKROUNDS TITUMS 22 CRUS
72   p - s p - s BACKROUNDS QUEENS 22 CRUS
72   s - p - s p BACKROUNDS TITUMS 22 CRUS
72   - s p - s p BACKROUNDS TITUMS 22 CRUS
72   - s p s - p BACKROUNDS TITUMS 22 CRUS
72   - - s - - s BACKROUNDS 24 CRUS
72   - s - - s - BACKROUNDS 24 CRUS
72   s - - s - - BACKROUNDS 24 CRUS
72   s p s - p - BACKROUNDS 22 CRUS
72   - p p - p p BACKROUNDS 20 CRUS
72   p p - p p - BACKROUNDS 20 CRUS
60   p p p p p BACKROUNDS 16 CRUS
36   - - - BACKROUNDS 12 CRUS
36   s - s BACKROUNDS 12 CRUS

Back to Main Page